Om OTG

OTG West Europe

en icke vinstdrivande organisation

 Vad är Otg och hur vi gör

  OTG Teamet

Varför inte vinstdrivande organisation?

Eftersom vi önskar att vara organiserade på ett starkt och transparent sätt. Det potentiella överskottet återinvesteras i utvecklingen av OTG WE. Vårt mål är att fortsätta utveckla nya och bättre verktyg för alla distributörer som bygger verksamhet i Europa.

Grunden för våra värderingar

Se våra vägledande principer

  OTG Principer